Naš sms broj:
064/8 624 624.
Cena sms poruka tarifira se po normalnim cenama 
prema svim mrežama.

Nem emeltdíjas sms számunk:
064/8 624 624